# ترفندهای_ریجیستری

بخش کامپیوتر (قسمت دوم) :

  ===========[-Lanjani.Masoud@Gmail.com-]===========   حذف کردن Search از منوی استارت   Start~~>>Run~~>>Regedit~~>>HKEY...-Cu...USER\ software\microsoft\windows\currentversion\Polisis\Explorer در قسمت سمت راست یک مقدارِ Dword با نام Nofind بسازید و به آن مقدار 1 بدهید نکته:برای بازگرداندن این عمل باید ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 25 بازدید